کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۸، همدان.
مجموعه‌ی منتشرشده: «از خنده مردن»

ضایعات

تلویزیون ورشکسته، صندلی‌های بازنشسته
قطره چکان مدرج، آنتن‌های معوج
ضایعات شما را خریداریم
آن روز که هدر رفت
آن که نشسته به ایوان اندوه
سر در میان دستان
خیره در مغناطیس مجازی
تمام زمان‌های باطل شما را خریداریم
عکس‌های دونفره‌ی سابق
عکس‌هایی که دستتان از اتفاق بر دکمه رفته است
حجم‌های بیهوده‌ی گوشی‌ها
عقایدی که دیگر اعتقادی ندارید
چرندیات در پستو مانده‌ی شما را خریداریم
راه‌های مسدود نفس
خون با ‌چربی‌ و کلسترول
داس‌های شما را هم خریداریم
کراهتتان را در ساعت بوق سگ
و کوفتگی شب‌هاتان را به ما بفروشید
ما تمام انتخاب‌های نادرست شما را
در سه فقره چک
با سود کم‌درصد
برمی‌گردانیم
تمام کلاه‌هایی را که بر سر هم می‌گذارید، از بازار جمع می‌کنیم
به باد می‌دهیم
و هرآنچه را که به باد داده‌اید پس می‌گیریم
نفرتتان را از هم پشت چهره‌های شیکتان درک می‌کنیم
روزی اگر به کنارش گذاشتید ما سر می‌رسیم و برش می‌داریم
ما تک‌تک اعتیادهای شما را می‌شناسیم
و برای تمامشان درمان گیاهی داریم
با گل
بی‌درد
با شقایق 
بی‌داغ 
هوس قمار دیگر شما را خریداریم
فرزندان نوبرتان را به ما بسپارید
و انسان‌هایی طیب و پاکدامن، درست همچون والدینشان، تحویل بگیرید
ما اگرچه هرچه از شما را بازیافت می‌کنیم
اما مسئولیتمان محدود است
و باید دانسته باشید که خدمات ما به تمامی شما نخواهد رسید
تنها آنان که توانگرند
و باقی شما چندین میلیارد
به هر حال باید خود برای برای این حجم از بیهودگی فکری کنید. 
 

علیرضا پورمسلمی