پرستار

شب از شبهای پاییزی ست
 از آن همدرد و با من مهربان شبهای شک آور
 ملول و سخته دل گریان و طولانی
شبی که در گمانم من که آیا بر شبم گرید ،
چنین همدرد
 و یا بر بامدادم گرید ، از من نیز پنهانی
من این می گویم و دنباله دارد شب

کلمات کلیدی : |

 شاعر : مهدی اخوان ثالث
سایر اشعار این شاعر