آنتولوژی شعر آزاد کرمان؛


از دریاهای دور منتشر شد

آنتولوژی شعر آزاد استان کرمان با عنوان «از دریاهای دور»،  به کوشش شهرام پارسا مطلق در 616 صفحه و شمارگان 1000 جلد، امسال در انتشارات متن برتر چاپ و منتشر شده‌است. «از دریاهای دور»  شامل مقدمه مولف و شعرهای آزاد شاعران استان کرمان است که ذیل نام هر شاعر یک یا چند شعر به همراه سال و محل تولد و کتاب‌شناسی شعر آزاد او آمده‌است. این مجموعه دربردارنده ی اکثریت نسبی شاعرانی از نسل‌ها، ژانرها و سلایق متنوع شعری با هدف شناخت اولیه شاعران شعر آزاد در استان کرمان و نمونه‌ای از کارهای آن‌ها و فراهم آوردن منبعی مدون و اختصاصی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان است. ضرورت تالیف، مبانی تئوریک گزینش اشعار، تاریخچه و جریان‌شناسی مختصر شعر آزاد استان کرمان، از جمله موضوعاتی است که پارسا مطلق در مقدمه مبسوط کتاب به آن‌ها پرداخته‌است. «از دریاهای دور» اولین کتابی است که علاوه بر شعر کرمان، شامل شعر آزاد در شهرستان‌های کرمان نیز می‌شود و از جامعیت نسبی در این زمینه، برخوردار است. در این کتاب شعرهایی از نسل‌های اول شعر آزاد استان کرمان از جمله احمدرضا احمدی، کیومرث منشی‌زاده، طاهره صفارزاده و... تا شاعران جوان امروز استان کرمان می خوانیم. مولف در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد : «شعر به صورت اعم و شعر آزاد به شکل اخص، مفهومی چندبعدی، متکثر، نسبی و کیفی است و ارائه تعریفی جامع و مانع از چنین مفهوم چندبعدی، دشوار و چه بسا غیرممکن است؛ زیرا تعاریف با مشخص کردن حد و مرزهایی برای یک مفهوم آن را محدود می‌کنند. با توجه به بی‌نهایت بودن قابلیت‌های زبان به عنوان خانه‌ی وجود– به قول هایدگر-ابعاد متکثر شعر آزاد را نمی‌توان محصور کرد و در واقع برداشت‌ها و خوانش ها از آن،  به دلیل  این که بر قواعد منجز پیش‌گفته و فرم‌های محصوری متکی نیست؛ بسیار متنوع و ناتمام‌اند. حقیقت شاعرانه مبتنی بر رازوارگی و نادانستگی است؛ شعر، همواره حرفی را پنهان می‌کند برای آشکار کردن و این خاصیت پارادوکسیکال، آن را از تبیین ها فراتر می‌برد. »

1400/8/5