تک نگاری

بر بام گردباد

بر بام گردباد

مهدی خطیبی

شعر روز

از اتاقی پیاده می‌شوم

از اتاقی پیاده می‌شوم در هیچ خانه‌ای نیست از اتوبوسی پیاده می‌شوم در هیچ خیابانی نیست از شهری پیاده می‌شوم در هیچ...

ادامه
یک اعلان عمومی برای تذکر دوباره

هر بار که صبح ، از منافذ ما درون می خزد به انحای مختلف ،  سعی می کنیم با روز در تماس باشیم با بی میلی ،  شب را از پوست مان می...

ادامه

آخرین شماره

آن هوش سبز
سی‌ام
((وزن دنیا))
آن هوش سبز
ناطور دشت
بیست و نهم
((وزن دنیا))
ناطور دشت
در فدراسیونِ شاعران
بیست و هشتم
((وزن دنیا))
در فدراسیونِ شاعران
شطرنج باد
بیست و هفتم
((وزن دنیا))
شطرنج باد
جنگل آسفالت
بیست و ششم
((وزن دنیا))
جنگل آسفالت
نگاه میهنم پیرم کرده است
بیست و پنجم
((وزن دنیا))
نگاه میهنم پیرم کرده است
یک انقلاب زنانه
بیست و چهارم
((وزن دنیا))
یک انقلاب زنانه
شاعر جدل
شماره بیست و سه
((وزن دنیا))
شاعر جدل
نام من عشق
بیست و دوم
((وزن دنیا))
نام من عشق
خون شاعر
بیست و یکم
((وزن دنیا))
خون شاعر
بیرق گلگون بهار
بیستم
((وزن دنیا))
بیرق گلگون بهار
صدای عصیان
نوزدهم
((وزن دنیا))
صدای عصیان
پرندگان شیشه‌ای
هجده
((وزن دنیا))
پرندگان شیشه‌ای
طلا یا مس
هفده
((وزن دنیا))
طلا یا مس
ملاح رویاها
شانزده
((وزن دنیا))
ملاح رویاها
گزارش به نازادگان
پانزده
((وزن دنیا))
گزارش به نازادگان
پرهای زمزمه
چهارده
((وزن دنیا))
پرهای زمزمه
در آستانه
سیزده
((وزن دنیا))
در آستانه
جنگل شوکران‌ها
دوازده
((وزن دنیا))
جنگل شوکران‌ها
از تو نوشتن قدغن
یازده
((وزن دنیا))
از تو نوشتن قدغن
آن هجای خونین
شماره ده
((وزن دنیا))
آن هجای خونین
کاشف از یاد رفته ها
شماره نهم
((وزن دنیا))
کاشف از یاد رفته ها
زمستان است
شماره هشتم
((وزن دنیا))
زمستان است
یک دریچه آزادی
شماره هفتم
((وزن دنیا))
یک دریچه آزادی
از دوستت دارم
شماره ششم
((وزن دنیا))
از دوستت دارم
خطاب به خطاب
شماره پنجم
((وزن دنیا))
خطاب به خطاب
در جدال با خاموشی
شماره چهارم
((وزن دنیا))
در جدال با خاموشی
سنگی بر گوری
شماره سه
((وزن دنیا))
سنگی بر گوری
دیوانه شعر
شماره دو
((وزن دنیا))
دیوانه شعر
هست شب
شماره نخست
((وزن دنیا))
هست شب

اشعار

تو هم میروی

تو هم میروی

شمس آقاجانی

مشاهده شعر
سی و پنجمین تیغ توی تنم

سی و پنجمین تیغ توی تنم

اندیشه فولادوند

مشاهده شعر
آزادی و تو

آزادی و تو

بیژن الهی

مشاهده شعر
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

فروغ فرخزاد

مشاهده شعر
تنها صداست که می‌ماند

تنها صداست که می‌ماند

فروغ فرخزاد

مشاهده شعر
پنجره

پنجره

فروغ فرخزاد

مشاهده شعر
از ما دو نفر

از ما دو نفر

سعدی گل‌بیانی

مشاهده شعر
ماهِ فراموشکار

ماهِ فراموشکار

فرامرز سه‌دهی

مشاهده شعر