اعضای تحریریه

دیگر اعضا

اشعار منتخب ...

شبیه نغمه‌ی مادر بود
نه
گرگ آن طرفِ در بود
چه زود دست کسی رو شد
که با تو عین برادر بود

نمک به زخم تو...


ادامه شعر
برادر

تنهایی یكی از نام‌های شب است.

غبار ماه بر ساختمان‌های شهر نشسته
باد از انتهای خیابان‌ بر‌می‌خیزد
...


ادامه شعر
تنهایی

زخم خوردی و زندگی کردی
باز هم در میان چاقوها
سخت باش آنقدر که ساده شود
زندگی بین بچه پرروها
تلخی‌ات را به...


ادامه شعر
زخم در میان چاقوها

آه ای غرور متصل به غم
آه ای همیشه خنده‌های کم
آه ای عبورهای دم به دم
تا کجا خیال را رها کنم

بادبادکم به هر...


ادامه شعر
آه ای غرور متصل به غم

درآمد

عمران صلاحی کمی پیش از کوچ بی‌گاهش، مهرگان ماهی به شیراز آمد،با عنایت سمیعی،حافظ موسوی، محمد صنعتی، شمس لنگرودی و همراه...


ادامه شعر
در باغ

از اتاقی پیاده می‌شوم
در هیچ خانه‌ای نیست
از اتوبوسی پیاده می‌شوم
در هیچ خیابانی نیست
از شهری پیاده...


ادامه شعر
از اتاقی پیاده می‌شوم

در یک قدمی ما، کنار ما
سر، با تماشاگران فراوان
بـ....ریده  بـ....ریده        می‌گفتم
کسی...


ادامه شعر
از بریده‌ها

و این منم
زنی تنها
در آستانه فصلی سرد
در ابتدای درک هستی آلودهٔ زمین
و یأس ساده و غمناک آسمان
و ناتوانی این...


ادامه شعر
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

من حواسم همیشه پرتِ توئه
آره من مردِ بی‌حواسِ توام
عاشقم، مبتلام، دیوونه‌م
من یه‌لحظه از انعکاس توام
...


ادامه شعر
من حواسم همیشه پرتِ توئه

اضافه نشدی از به مقدار هیچ عدد
با دست‌هایت 
با چشم‌ها و پاهای بی‌قرار 
و با چند کبوتر سفید با لفظ...


ادامه شعر
اضافه نشدی از به مقدار هیچ عدد

دفترچه‌ی خاطراتی کوچک
نام او زندگی‌ست
و شناسنامه‌ای بی‌اعتبار با مهر باطل
نام او مرگ است
انسان...


ادامه شعر
بمب

گاهی به این‌جا می‌رسم: سایه روشن سکوت، بخشی از نگفته‌هایت را بر دوش می‌کشد ،چیزی بگو ،نام کوچکت را از یاد برده بوده‌ام،...


ادامه شعر
گاهی به این‌جا می‌رسم

هرگز در پیِ صندلی خالی
از جهان نبودم
از وَرا وُ ماوَرا
چارخشت و یک ستاره و
پَر از عقاب فقط
هرگز در پی صندلی...


ادامه شعر
هرگز در پیِ صندلی خالی

مِه از پنجره داخل شد
خودش را دودی و غلیظ
فروداد
و درد را در زمان
جا‌به‌جا کرد
کسی پوزه‌ی سگ را...


ادامه شعر
گُرگاس

یک پنجره برای دیدن
یک پنجره برای شنیدن
یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی
زمین میرسد در انتهای خود به قلب
و باز می شود بسوی...


ادامه شعر
پنجره

تک نگاری ها

محصول زحمت حسنعلیجعفر

سیلویا سلمانپور

شاعر، زندان و شعر ...

محمدرضا عبادی صوفلو

یک نفر در آب دارد می‌سپارد جان

علی مسعودی‌نیا

فروغ فرخزاد شبح ابدیتی زنانه

سعدی گل‌بیانی

آبتین سوژه‌ی الخاص

رسول رخشا

آن‌جا که عشق غزل نیست

محمد آزرم