اشعار منتخب ...

از اتاقی پیاده می‌شوم
در هیچ خانه‌ای نیست
از اتوبوسی پیاده می‌شوم
در هیچ خیابانی نیست
از شهری پیاده...


ادامه شعر
از اتاقی پیاده می‌شوم

مِه از پنجره داخل شد
خودش را دودی و غلیظ
فروداد
و درد را در زمان
جا‌به‌جا کرد
کسی پوزه‌ی سگ را...


ادامه شعر
گُرگاس

تا بوده
من تنهاترینِ تو بوده‌ام
چه بی‌آمدِ آدمی،
چه بی بِرَفتِ جهان.

هی در من مانده به هزار و یکی...


ادامه شعر
تا بوده

به صورت رشد‌نیافته
حفظ شده‌ام
چشم ببندم
پروانه‌های بالغ
 از پیله‌ی اطلسی خود
خارچ...


ادامه شعر
به صورت رشد‌نیافته

( نور می‌آید.)
رقصانده گِردِ آتش
بدون رعایت فاصله
کنار هر زن راحل
مُرده گرگی ایستاده دو پا
دمیده در...


ادامه شعر
برای سحر

تنهایی یكی از نام‌های شب است.

غبار ماه بر ساختمان‌های شهر نشسته
باد از انتهای خیابان‌ بر‌می‌خیزد
...


ادامه شعر
تنهایی

این قطعه را بفرست به ولادیمیر 
به سطل پر از خونابه‌های اتاقش 
و بگو حساب می‌کند خودش - خودم  
که...


ادامه شعر
فهرستِ خونی

پرهیز‌کردن از‌منِ خود- درسِ‌ زندگیست  
این ‌گفته، گفته‌ای‌ست‌ که‌: یاد‌‌ِ زمانه...


ادامه شعر
آزارِ تازه

زندگی
چیز زیادی دارد که بگوید
مثلاً از مرگ بدتر هم هست
گردن شکسته
بهتر از جانِ علیل.
-تا یادم نرفته
...


ادامه شعر
مثلاً

ﺍﺯ ﻣﻮها ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ
ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻏﻤﯽ ﮐﻪ داشت ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﺵ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ‌ﯼ ﮔﯿﺎهاﻥ
ﻭ ﺻﻤﻎ ﭼﺴﺒﻨﺎﮎ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ،...


ادامه شعر
ﺍﻋﺘﺼﺎب

بر پیراهن بیمارستان
رنگی ازچشم‌ها
نفس‌ها 
          شمرده 
 ...


ادامه شعر
بر پیراهن بیمارستان

گُنگ
خیره
خوابْ‌گَرد.

بی‌حرف
بی‌دَرا
بی‌درد.
بیار... میان‌گشوده‌ی...


ادامه شعر
گُنگ

 من چندمین قربانیِ این نسل غمگینم؟
دل‌خوش به عکس پاره‌ی زن‌های اینکاره
راضی به گرم و نرمی آغوش بالش‌ها
ادامه شعر

 من چندمین قربانیِ این نسل غمگینم؟

برای این روزهای ایران...
مگر دوشیزه‌ای تن شسته در اندوهِ هامونت
که غمگینی به صدها گونه و بکر است مضمونت
چهل شاخه...


ادامه شعر
برای این روزهای ایران...

بر شانه‌ى تو صبح سحر برنخاستن
چیزی‌ست چون پرندگى و پر نخواستن
تا شانه‌هاى چون تو زنى هست نیستم
حلاجِ بد...


ادامه شعر
بر شانه‌ى تو صبح سحر برنخاستن

تک نگاری ها

بر یاقوت‌های خون

علی یاری

صبحِ بی‌فصول در آفرینشِ صافیِ شب

سید حمید شریف نیا

نامه بهمن محصص به احمدرضا احمدی

بهمن محصص

راوی آب‌های خسته

مهدی خطیبی

یک تذکره‌ی مدرن و پلورال

علی مسعودی نیا

شاعری روشنفكر و اهل مدارا

حافظ موسوی

معرفی تحریریه

سمت: مسئول تولید محتوا برای شبکه‌های...

سمت: عضو تحریریه

 

...

سمت: سردبیر

 

تولد...

سمت: مدیر هنری

متولد ۱۳۶۶

...

سمت: مشاور شعر آزاد

 

...

سمت: عضو تحریریه

 

...

سمت: مشاور سردبیر

متولد ۱۳۶۳...

سمت: صاحب امتیاز، مدیرمسئول و عضو شورای...

سمت: مشاور سردبیر

متولد ۱۳۶۸
...

سمت: عضو شورای دبیران تحریریه‌ی وزن...

سمت: عضو شورای دبیران تحریریه‌ی وزن...

سمت: دبیر تحریریه

 

...

سمت: ویراستار

 

...

سمت: دبیر اجرایی

 

...

سمت: تصویرگر و طراح جلدهای مجله

...