مطالب تازه

عصری به یاد «شاپورجورکش»؛ آن هوش سبز

تازه ترین مطالب

چهارشنبه 11 بهمن 1402

عصری به یاد «شاپورجورکش»؛ آن هوش سبز

تازه ترین مطالب

چهارشنبه 11 بهمن 1402

عصری به یاد «شاپورجورکش»؛ آن هوش سبز

تازه ترین مطالب

چهارشنبه 11 بهمن 1402

آخرین شماره

سی‌ام
دو ماهنامه ((وزن دنیا))
آن هوش سبز
سی‌ام
دو ماهنامه ((وزن دنیا))
آن هوش سبز

نام شعر

نام شعر

تک نگاری ها

بر بام گردباد

مهدی خطیبی

روزی که همه ببینند همه شاعر خواهند شد

امیر قاضی‌پور

تغزل در میانِ ظرف‌های شکسته

شاهین شیرزادی

ملاح خشک‌رود

رضا رحمتی راد

بی‌فاصله از حجم

سیدحمید شریف‌نیا

می‌بینمت حسین!

سیدعلی صالحی

اشعار

عنوان شعر 1

عنوان شعر 1

نام شاعر 1

مشاهده شعر
عنوان شعر 1

عنوان شعر 1

نام شاعر 1

مشاهده شعر
عنوان شعر 1

عنوان شعر 1

نام شاعر 1

مشاهده شعر