اشعار منتخب ...

برمانم ازین چریدنِ امن
از زوزه‌های خونی زیر پوستم درم بیار
بدرانم ازین روز‌گرگی و شب‌برّگی
ازین ترادف ناقص...


ادامه شعر
برمانم ازین چریدنِ امن

گرهی در صورت
چروکی
به لباس
شباهت زیاد آدم‌ها به یکدیگر
این‌جا
صدای روبه‌رو بلند است
...


ادامه شعر
گرهی در صورت

پرسید شغل؟
گفتم شاعرم
خندید و کف دستم را مهر زد
روی برگه‌ی اعزام به بیمارستان
افسر نگهبان
شغل‌ام را...


ادامه شعر
شغل تمام وقت

من خوبم 
در شهر
اما
بسیار زباله تولید می‌شود
درخاکچال پردازش 
       ...


ادامه شعر
من خوبم 

فروبارِ عیشِ وِلَرم
تَنانه‌ی سُریدن به نور.
لمسِ لغزانه‌های گرم
هَمْ‌نافِ حلقه‌ی بلور.

...


ادامه شعر
فروبارِ عیشِ وِلَرم

بر پیراهن بیمارستان
رنگی ازچشم‌ها
نفس‌ها 
          شمرده 
 ...


ادامه شعر
بر پیراهن بیمارستان

من حواسم همیشه پرتِ توئه
آره من مردِ بی‌حواسِ توام
عاشقم، مبتلام، دیوونه‌م
من یه‌لحظه از انعکاس توام
...


ادامه شعر
من حواسم همیشه پرتِ توئه

حافظ به فکر بار امانت بود
بارش چه بوده است؟نمیدانم!
من فکر بار کیسه‌ی سیمانم
بر شانه‌های کارگری ساده

من...


ادامه شعر
بار امانت

 اما ترافیک تردد گوزن‌ها به سوی ماه
زیاد بود 
و قاتی شده بود با
رانندگیِ بی قانون مرده‌های سرخپوست
ادامه شعر

 اما ترافیک تردد گوزن‌ها به سوی ماه

دفترچه‌ی خاطراتی کوچک
نام او زندگی‌ست
و شناسنامه‌ای بی‌اعتبار با مهر باطل
نام او مرگ است
انسان...


ادامه شعر
بمب

تنهایی یكی از نام‌های شب است.

غبار ماه بر ساختمان‌های شهر نشسته
باد از انتهای خیابان‌ بر‌می‌خیزد
...


ادامه شعر
تنهایی

من که کسی بویی نبرد از چند و چونم
دیوانه کرده گرگ‌ها را بوی خونم
بر آینه ناخن کشیدم‌... وهمی آرام
بیرون زد از...


ادامه شعر
من که کسی بویی نبرد از چند و چونم

اعتراف می‌کنم 
این مذاکره را نمی‌فهمم 
که آیا تاک را باید
نوشید یا گاز زد؟
اعتراف...


ادامه شعر
اعتراف می‌کنم 

گاهی به این‌جا می‌رسم: سایه روشن سکوت، بخشی از نگفته‌هایت را بر دوش می‌کشد ،چیزی بگو ،نام کوچکت را از یاد برده بوده‌ام،...


ادامه شعر
گاهی به این‌جا می‌رسم

زخم خوردی و زندگی کردی
باز هم در میان چاقوها
سخت باش آنقدر که ساده شود
زندگی بین بچه پرروها
تلخی‌ات را به...


ادامه شعر
زخم در میان چاقوها

تک نگاری ها

راوی آب‌های خسته

مهدی خطیبی

یک تذکره‌ی مدرن و پلورال

علی مسعودی نیا

شاعری روشنفكر و اهل مدارا

حافظ موسوی

مایکل مارچ شاعر خطوط سیاه

ابوالقاسم اسماعیلپور مطلق

هنوز در فکر آن بامدادم

علی مسعودی نیا

شرحی بر نظر‌سنجی « وزن دنیا»

مرتضی کلانی

معرفی تحریریه

سمت: عضو تحریریه

 

...

سمت: عضو تحریریه

 

...

سمت: سردبیر

 

تولد...

سمت: مشاور سردبیر

متولد ۱۳۶۳...

سمت: دبیر تحریریه

 

...

سمت: مشاور سردبیر

متولد ۱۳۶۸
...

سمت: تصویرگر و طراح جلدهای مجله

...

سمت: مشاور شعر آزاد

 

...

سمت: عضو شورای دبیران تحریریه‌ی وزن...

سمت: دبیر اجرایی

 

...

سمت: مدیر هنری

متولد ۱۳۶۶

...

سمت: مسئول تولید محتوا برای شبکه‌های...

سمت: صاحب امتیاز، مدیرمسئول و عضو شورای...

سمت: عضو شورای دبیران تحریریه‌ی وزن...

سمت: ویراستار

 

...