اعضای تحریریه

دیگر اعضا

اشعار منتخب ...

تا بوده
من تنهاترینِ تو بوده‌ام
چه بی‌آمدِ آدمی،
چه بی بِرَفتِ جهان.

هی در من مانده به هزار و یکی...


ادامه شعر
تا بوده

تقدیم به کادر درمان کووید 19، دلسوزانی از خاطره‌ای دور
که شکل خودخواهی ما نیستند.
باد
ایستاده نایستاده
درجا...


ادامه شعر
واگیری

گرهی در صورت
چروکی
به لباس
شباهت زیاد آدم‌ها به یکدیگر
این‌جا
صدای روبه‌رو بلند است
...


ادامه شعر
گرهی در صورت

من خوبم 
در شهر
اما
بسیار زباله تولید می‌شود
درخاکچال پردازش 
       ...


ادامه شعر
من خوبم 

 كلاه را از سر آزادی برمی‌دارم
نگاه كن
كیست كه این‌گونه جان خود را به بازی گرفته باشد؟
به آسمان و دریا نگاه...


ادامه شعر
كلاهی بر سر آزادی

گُنگ
خیره
خوابْ‌گَرد.

بی‌حرف
بی‌دَرا
بی‌درد.
بیار... میان‌گشوده‌ی...


ادامه شعر
گُنگ

اعتراف می‌کنم 
این مذاکره را نمی‌فهمم 
که آیا تاک را باید
نوشید یا گاز زد؟
اعتراف...


ادامه شعر
اعتراف می‌کنم 

قصور واهی شیشه و
آنچه درش متصور شدم
غروب به انضمام اضطرار پله‌ها
نشسته بر شانه‌هام با مسواک و
نشت سفید...


ادامه شعر
تراپی

نباشی اگر
شعر     گمانه‌زنی‌ست نه بیش
مگر     رگه‌ای از تو   ...


ادامه شعر
برای احمدرضا احمدی

                   برای دریاچه‌ی خشک‌شده‌ی زادگاهم اورمیه

امروز...


ادامه شعر
آواز شاعری که به جست‌وجوی تشنگی دریا رفت

حرفی که بهار با خزان گفت
پاییز، به ‌باغِ خشکمان گفت
این هیزم لال، زیر آتش 
گُل را به ‌رساترین زبان گفت
...


ادامه شعر
هم ‌بغض!

ﺍﺯ ﻣﻮها ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ
ﭘﻨﺪﺍﺭ ﻏﻤﯽ ﮐﻪ داشت ﺩﯾﻮﺍﻧﻪﺵ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ‌ﯼ ﮔﯿﺎهاﻥ
ﻭ ﺻﻤﻎ ﭼﺴﺒﻨﺎﮎ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ،...


ادامه شعر
ﺍﻋﺘﺼﺎب

نه با تو زندگى از حال و روز زارش گفت
نه با من از غم و اندوه بى‌شمارش گفت
بساط كودكى آورد و گرم شد سرمان
همین كه گرم شد...


ادامه شعر
نه با تو زندگى از حال و روز زارش گفت

حافظ به فکر بار امانت بود
بارش چه بوده است؟نمیدانم!
من فکر بار کیسه‌ی سیمانم
بر شانه‌های کارگری ساده

من...


ادامه شعر
بار امانت

در من
زن‌های زیادی زندگی می‌کنند
که یک زن است
بلوطی بالابلند
که شیهه می‌کشد
در جاده‌ی...


ادامه شعر
ماهِ فراموشکار

تک نگاری ها

نئوآبستراکسیون‌ نیست‌میسم۱

م. جمالی پور

ضد شعر

هادی محیط

حصر خانگی

علی باباچاهی

حصر خانگی

علی باباچاهی

پرنده‌ی تشنه رود جاری

تغزلِ تحتِ کنترل و بلاغتِ محافظه‌کار

آنوشا نیک‌سرشت