اعضای تحریریه

دیگر اعضا

اشعار منتخب ...

                   برای دریاچه‌ی خشک‌شده‌ی زادگاهم اورمیه

امروز...


ادامه شعر
آواز شاعری که به جست‌وجوی تشنگی دریا رفت

از اتاقی پیاده می‌شوم
در هیچ خانه‌ای نیست
از اتوبوسی پیاده می‌شوم
در هیچ خیابانی نیست
از شهری پیاده...


ادامه شعر
از اتاقی پیاده می‌شوم

شبیه نغمه‌ی مادر بود
نه
گرگ آن طرفِ در بود
چه زود دست کسی رو شد
که با تو عین برادر بود

نمک به زخم تو...


ادامه شعر
برادر

حافظ به فکر بار امانت بود
بارش چه بوده است؟نمیدانم!
من فکر بار کیسه‌ی سیمانم
بر شانه‌های کارگری ساده

من...


ادامه شعر
بار امانت

تقدیم به کادر درمان کووید 19، دلسوزانی از خاطره‌ای دور
که شکل خودخواهی ما نیستند.
باد
ایستاده نایستاده
درجا...


ادامه شعر
واگیری

امشو که فرگ تی تو وستم 
برگت قلمی نها و دستم
امشو قلمم کلو ایگرده 
دل دین تو لو به لو ایگرده 
چی لیوه...


ادامه شعر
امشو که فرگ تی تو وستم 

زخم خوردی و زندگی کردی
باز هم در میان چاقوها
سخت باش آنقدر که ساده شود
زندگی بین بچه پرروها
تلخی‌ات را به...


ادامه شعر
زخم در میان چاقوها

دست نگه دارید‌!
به اداره‌ی احوالات منطقه‌ای دور
درخواست فرستاده‌ام
آن نام که به فرخندگی‌اش...


ادامه شعر
دست نگه دارید‌!

نباشی اگر
شعر     گمانه‌زنی‌ست نه بیش
مگر     رگه‌ای از تو   ...


ادامه شعر
برای احمدرضا احمدی

ترس از تراس پایین
پایان مقاومت در جریان مقاوم باد
مقاومت در خطوط بی سبب جان
جان کندن از ساقه 
ساقه به...


ادامه شعر
روایت چوبه

بر پیراهن بیمارستان
رنگی ازچشم‌ها
نفس‌ها 
          شمرده 
 ...


ادامه شعر
بر پیراهن بیمارستان

می‌توانی باشی
آن وقت
«سوناتِ مهتاب» است
که از پنجره
بر پیكر برهنه‌ی تو می‌تابد
و...


ادامه شعر
می‌توانی باشی

نومیدی
هوایی‌ست
که تنفس می‌کنیم
امید
دردی‌ست که می‌کشیم
رنجی که می‌بریم.

...


ادامه شعر
 از امید و ناامیدی

 اما ترافیک تردد گوزن‌ها به سوی ماه
زیاد بود 
و قاتی شده بود با
رانندگیِ بی قانون مرده‌های سرخپوست
ادامه شعر

 اما ترافیک تردد گوزن‌ها به سوی ماه

هرجا می‌روم 
با من می‌آیی
و حالا به آبیدر رسیده‌ای
مردهای کُرد قلیان می‌کشند
و چیزی شبیه...


ادامه شعر
هرجا می‌روم 

تک نگاری ها

تاریخ لابه‌لاهای تکه‌ها و استعاره‌ها

سید فرزام حسینی

ظهور پدیده شعرگونه‌های اینستاگرامی

نفیسه قانیان

نهنگی که خواب دریا را برآشفت

شاعری در رویای مرمت انسان

علیرضا بهنام

از خون جوانان وطن

سعید کریمی

ما ملتی سانسوری هستیم