اعضای تحریریه

دیگر اعضا

اشعار منتخب ...

آه ای غرور متصل به غم
آه ای همیشه خنده‌های کم
آه ای عبورهای دم به دم
تا کجا خیال را رها کنم

بادبادکم به هر...


ادامه شعر
آه ای غرور متصل به غم

مِه از پنجره داخل شد
خودش را دودی و غلیظ
فروداد
و درد را در زمان
جا‌به‌جا کرد
کسی پوزه‌ی سگ را...


ادامه شعر
گُرگاس

برمانم ازین چریدنِ امن
از زوزه‌های خونی زیر پوستم درم بیار
بدرانم ازین روز‌گرگی و شب‌برّگی
ازین ترادف ناقص...


ادامه شعر
برمانم ازین چریدنِ امن

1
گرگ بر بام
منتظرِ ماه است
و كودك در حیاط
به تاریكی فكر می‌كند
كه هر چقدر از آن بترسد
تمام...


ادامه شعر
سه شعر برای گرگ و ماه

تقدیم به کادر درمان کووید 19، دلسوزانی از خاطره‌ای دور
که شکل خودخواهی ما نیستند.
باد
ایستاده نایستاده
درجا...


ادامه شعر
واگیری

هرگز در پیِ صندلی خالی
از جهان نبودم
از وَرا وُ ماوَرا
چارخشت و یک ستاره و
پَر از عقاب فقط
هرگز در پی صندلی...


ادامه شعر
هرگز در پیِ صندلی خالی

تو هم میروی از این جا به زیر آسمانِ دیگری از همین رنگ
لبهایت را می بری
و شکل موها و دور شانهها را دیگر
لذت دستکاری از من...


ادامه شعر
تو هم میروی

شبیه نغمه‌ی مادر بود
نه
گرگ آن طرفِ در بود
چه زود دست کسی رو شد
که با تو عین برادر بود

نمک به زخم تو...


ادامه شعر
برادر

این حرف‌ها مناسبِ بَعد است
وقتی که برداشتم از سطحِ چهره حرف‌ام را
و پوست‌ام بریده‌شد از قبل
از قبل از...


ادامه شعر
این حرف‌ها مناسبِ بَعد است

ترس از تراس پایین
پایان مقاومت در جریان مقاوم باد
مقاومت در خطوط بی سبب جان
جان کندن از ساقه 
ساقه به...


ادامه شعر
روایت چوبه

حرفی که بهار با خزان گفت
پاییز، به ‌باغِ خشکمان گفت
این هیزم لال، زیر آتش 
گُل را به ‌رساترین زبان گفت
...


ادامه شعر
هم ‌بغض!

سفر به سرزمین رویاهایت چندان که ساده نیست، صبحی ساده و
یاد حسی ساده‌تر اما، اینک سر در هوای خلوتی از سهم همه‌ی...


ادامه شعر
سفر به سرزمین رویاهایت

من خوبم 
در شهر
اما
بسیار زباله تولید می‌شود
درخاکچال پردازش 
       ...


ادامه شعر
من خوبم 

بر شانه‌ى تو صبح سحر برنخاستن
چیزی‌ست چون پرندگى و پر نخواستن
تا شانه‌هاى چون تو زنى هست نیستم
حلاجِ بد...


ادامه شعر
بر شانه‌ى تو صبح سحر برنخاستن

دست نگه دارید‌!
به اداره‌ی احوالات منطقه‌ای دور
درخواست فرستاده‌ام
آن نام که به فرخندگی‌اش...


ادامه شعر
دست نگه دارید‌!

تک نگاری ها

احضار روح زبان در قامت کلمه

محمدرضا عبادی صوفلو

استنطاق یا نقد

علی اسدالهی

قربانی نبوغ

رضا حیرانی

در زورق مرقع و ریحان

سعدی گلبیانی

این خانه هنوز هم ابری ست

شورای سردبیری

در چنین‌ها و چنان‌های «باباچاهی‌بودن»

محمد آشور