سرمقاله

چهار تکه در مرور سرنوشت

اسماعیل شاهرودی

 

  علی مسعودی‌نیا

 

اکنون شما، ای افراد بشر! نام مرا می‌دانید... می‌خواهید چه صفتی درباره‌ی شما به کار برم؟ ای دیوانه‌های زنجیری! این افتخارآمیزترین عنوانی است که الهه‌ی دیوانگی می‌تواند به پیروان خود اعطا کند.

اراسموس-در ستایش دیوانگی

 

ویدیو
شعرخوانی  حافظ_موسوی