اشعار منتخب ...

بگو تمامش کنند 
فقط 
این دست‌ها که می‌تنند روی تنت  
چشم‌های مرا می‌کَنند 
ادامه شعر

خلیج

1
گرگ بر بام
منتظرِ ماه است
و كودك در حیاط
به تاریكی فكر می‌كند
كه هر چقدر از آن بترسد
تمام...


ادامه شعر
سه شعر برای گرگ و ماه

شبیه نغمه‌ی مادر بود
نه
گرگ آن طرفِ در بود
چه زود دست کسی رو شد
که با تو عین برادر بود

نمک به زخم تو...


ادامه شعر
برادر

امشو که فرگ تی تو وستم 
برگت قلمی نها و دستم
امشو قلمم کلو ایگرده 
دل دین تو لو به لو ایگرده 
چی لیوه...


ادامه شعر
امشو که فرگ تی تو وستم 

از اتاقی پیاده می‌شوم
در هیچ خانه‌ای نیست
از اتوبوسی پیاده می‌شوم
در هیچ خیابانی نیست
از شهری پیاده...


ادامه شعر
از اتاقی پیاده می‌شوم

بر پیراهن بیمارستان
رنگی ازچشم‌ها
نفس‌ها 
          شمرده 
 ...


ادامه شعر
بر پیراهن بیمارستان

( نور می‌آید.)
رقصانده گِردِ آتش
بدون رعایت فاصله
کنار هر زن راحل
مُرده گرگی ایستاده دو پا
دمیده در...


ادامه شعر
برای سحر

از تو نه، از روزهای سطر خاطرت، روایت عاشقانه‌ای‌، در پیش است‌، از گذ‌رگاه عشق و، تا رواق تنهایی‌ات
زنی گمشده...


ادامه شعر
از تو نه

تنهایی یكی از نام‌های شب است.

غبار ماه بر ساختمان‌های شهر نشسته
باد از انتهای خیابان‌ بر‌می‌خیزد
...


ادامه شعر
تنهایی

گم کرده بودم
نه در کیف
کمد
روی میز
از آن سوی دیوار
به من خیره بود
روی شقیقه‌ام
راه...


ادامه شعر
گم کرده بودم

زندگی
چیز زیادی دارد که بگوید
مثلاً از مرگ بدتر هم هست
گردن شکسته
بهتر از جانِ علیل.
-تا یادم نرفته
...


ادامه شعر
مثلاً

به شعری برایت فکر می‌کنم
نمی- نوی- سمش
شبحی در شب، مسح شده
تلاشی مذبوحانه برای زنده ماندن
و کُشتنت به رسم...


ادامه شعر
رستاخیز

ترس از تراس پایین
پایان مقاومت در جریان مقاوم باد
مقاومت در خطوط بی سبب جان
جان کندن از ساقه 
ساقه به...


ادامه شعر
روایت چوبه

برای این روزهای ایران...
مگر دوشیزه‌ای تن شسته در اندوهِ هامونت
که غمگینی به صدها گونه و بکر است مضمونت
چهل شاخه...


ادامه شعر
برای این روزهای ایران...

تک نگاری ها

شاعر پاره‌وقت نبودم

قاسم آهنین‌جان

خانه بر آب

یدالله شهرجو

سماع دوگانه‌ها

میترا فردوسی

شاهر شهودها

شوکا حسینی

سلام نازنین

نگار اسکندرفر

آقای صفاری عزیز شما سرسخت بودید!

علیرضا بهرامی

معرفی تحریریه

سمت: مشاور شعر آزاد

 

...

سمت: سردبیر

 

تولد...

سمت: عضو شورای دبیران تحریریه‌ی وزن...

سمت: مشاور سردبیر

متولد ۱۳۶۳...

سمت: مشاور سردبیر

متولد ۱۳۶۸
...

سمت: عضو تحریریه

 

...

سمت: عضو شورای دبیران تحریریه‌ی وزن...

سمت: تصویرگر و طراح جلدهای مجله

...

سمت: دبیر اجرایی

 

...

سمت: مدیر هنری

متولد ۱۳۶۶

...

سمت: مسئول تولید محتوا برای شبکه‌های...

سمت: ویراستار

 

...

سمت: دبیر تحریریه

 

...

سمت: عضو تحریریه

 

...

سمت: صاحب امتیاز، مدیرمسئول و عضو شورای...

سمت: مسئول روابط عمومی

...