بخوانید

Reading

بشنوید

Listening

ببینید

Watching

نئوآبستراکسیون‌ نیست‌میسم۱

دوشنبه 16 آبان 1401
م. جمالی پور

ضد شعر

دوشنبه 16 آبان 1401
هادی محیط

حصر خانگی

شنبه 14 آبان 1401
علی باباچاهی

حصر خانگی

شنبه 14 آبان 1401
علی باباچاهی

تغزلِ تحتِ کنترل و بلاغتِ محافظه‌کار

دوشنبه 2 آبان 1401
آنوشا نیک‌سرشت

یافتن مصداق‌های جدید در طول زمان

دوشنبه 2 آبان 1401
مریم جعفری آذرمانی

نام دیگرِ عشق

دوشنبه 2 آبان 1401
مهدی شعبانی

بازنمودِ خلاقانه‌ی سنّت

دوشنبه 2 آبان 1401
علی مظاهری

همان شاعری که انتظارش را می‌کشیدیم

دوشنبه 2 آبان 1401
هادی حسینی‌نژاد

میبینمت حسین !

یکشنبه 1 آبان 1401
سید علی صالحی

تاریخ لابه‌لاهای تکه‌ها و استعاره‌ها

یکشنبه 13 شهریور 1401
سید فرزام حسینی

نهنگی که خواب دریا را برآشفت

یکشنبه 25 اردیبهشت 1401

شاعری در رویای مرمت انسان

سه شنبه 24 اسفند 1400
علیرضا بهنام

از خون جوانان وطن

شنبه 2 بهمن 1400
سعید کریمی

و دیار برای یار دلتنگی

دوشنبه 13 دی 1400
عباس صفاری