به یاد یدالله رویایی

 

 

برشی از فیلم «از سکوی سرخ» ساخته پویا پارسا مقدم