کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

اسماعیل حق پرست

متولد 5 اسفند 1366

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی

  • مدیر اجرایی ماهنامه ادبی وزن دنیا مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست - 1400
  • سرپرست روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری – 1398
  • معاون فرهنگی و تبلیغات مرکز روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی-1396
  • مدیر مسئول روزنامه سراسری بشارت نو
  • سردبیر ماهنامه پیشران توسعه
  • عضو هیات موسس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران
  • دبیر سرویس ایران زمین روزنامه فرهیختگان
  • همكاری مستمر در حوزه های اقتصادی و اجتماعی با روزنامه های اعتماد، ملت ما، اسرار، فرهیختگان و مجله مثلث، امید جوان، رو به­ رو، ایران فردا و....
  • مشاور و مجری رسانه ای صندوق توسعه ملل UNDP در پروژه جنگل­های هیركانی ایران