کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۱، گرگان. 
مجموعه‌ی منتشرشده: «دفتر اول: نقل‌آخر»

در انتظار بهار

برای فقدان غلامحسین امامی
مالک کتابفروشی اسفند شیراز
و ناشر انتشارات شیوا
که مهربان بود و دانا

 

همیشه
بهار را
از کوچه‌ی اسفند
انتظار می‌کشید؛
با کوله‌باری از
زندگی و کتاب...

در آخرین بهار
وقتی دوباره باز بهار رفت
او نیز پر کشید...

گاه
می‌پرسم از خود آه:
با آن دو چشم باز
او که هفتاد و دو بهار را
از نزدیک دیده بود
چرا هنوز هم
بهار را
از کوچه‌ی اسفند
انتظار می‌کشید؟

علی بایزیدی