کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۳۶ دامغان، ساکن گرگان.
مجموعه‌های منتشر شده: «به اتفاق بگویید که نیفتد»،«از بام ریخته‌های پرهیز»

آبیِ منتظر

متولد ماهِ رگ‌هایم
زمستان
           و
            صورتی
                      و
                       حنجره‌ام
دو خواب
با...
دو بازوی پنهان


درخت 
        و
         شراب
                و
                 دو گور
نیلگون...
مثلِ رعدی در‌هم پاش

قسم می‌خورم
به تنهاییِ خودم

به...
آهویِ سینه‌ی 
                  صبح

ابوالقاسم مؤمنی