کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1325، آمل، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده:«پاره‌های عاشقی»، 
«ترانه‌های گمشده در کوچه‌های باد» و...

دوشنبه‌های زمستانی

 دوشنبه‌های زمستانی،انگار رؤیا‌های گمشده‌ای را پیش رو دارند ،تو،اما، هنوز،چیزهای زیادی برای گفتن و،‌ نگفتنی دشوار، باخودهای خودت داری، همچون به رسم زنی سر درهوای عاشقانه‌های جامانده‌ای، که  تنها،به الفبای دویدن روزگار باران‌، دل می‌بندد

محمود معتقدی