و من پَرت افتاده‌ام از دستی که 
حاشیه می‌سازد دورِ نامم
من خوشبخت‌ترم از حاشیه‌ام
و این تارها 
تاریکم  نمی‌کنند
حتی اگر عنکبوتی
همه‌ی قابم را  بغل کند!

 

کلمات کلیدی : |

 شاعر : سعید نصاریوسفی
سایر اشعار این شاعر