کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1341، بهبهان.
مجموعه‌های منتشر‌شده:«‌امسال هم نیامده رفتی»،
«‌فنجان شکسته در پاییز فروپاشی» و...

بارانِ‌ علاقه

در میانِ گریه هم شعر می‌آید
از در
دیوار
پنجره
دل همان دل است
علاقه‌ی تو همان علاقه نیست
و بارانی که می‌بارد
کمی تندتر از قبل می‌بارد
نگاه کن:
این پُل دارد می‌میرد
می‌میرد از دستِ آب‌های وحشتناک.

فرامرز سه‌دهی