امشب 
پشت تنهایی
تیر می کشد 

جای تو را
خالی گذاشته‌ام 
گیلاس‌ها  پُرند.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : غلامحسین چهکندی‌نژاد