این‌جا
در خیال تو
سر به شانه‌ی ترد شعر 
 به خواب می‌روم
رهگذران 
مرا سایه‌ی گیاهی می‌انگارند
و می‌گذرند

از دور
روییدن پرندگان را می‌بینم
و تو را
که با صدایت
بغلم کرده‌ای

کلمات کلیدی : |

 شاعر : سینا میرزایی
سایر اشعار این شاعر