کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۸، کاشان، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده:«قرار نشد»، «حوت» و...

اگر که مرگ به هر ناکسی امان داده

اگر که مرگ به هر ناکسی امان داده
برای خواستنِ کیفری گران‌ داده
کسی که جان گُل از باغ ما گرفت که بود؟
اگرنه جان نگرفت آن‌کسی که جان داده
درین معامله، نامردمی که با ما شد
که سود برده و ما مردمان زیان داده؟
شبی که جسم عزیزان ما ستاره شدند
ستارگانِ به شب نور بی‌کران داده-
رفیق کوچک ما احتمالاً از شیشه
برای قاتل خود دست هم تکان داده
به شوق، آتش دنباله‌دارِ موشک را
بعید نیست به این و به آن نشان داده
چه‌جای خواستنِ داد، از کسی که مزار
دریغ می‌کند از مادری جوان داده؟

* برای داغ تسلی‌ناپذیر دوست
و خویشاوند عزیزم دکتر قندچی و خانواده

مهدی فرجی