کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

واهه آرمن شاعر متولد ١٣٣٩ شهر مشهد و ساکن تهران است.

مجموعه‌های منتشرشده: «پس از عبور درناها» و «دوست دارم گاهی شاعر نباشم» و...

خواب در میان بوته‌های شوکران

از پنجره به بیرون نگاه کن 
به باران 
و زیر لب 
برایم شعری از بورخس بخوان 
نه 
ویرانه‌های مدوّر را بخوان 
تا بیدار شوم 
و رنگین‌کمان را 
در آسمان این شعر 
تماشا کنم 

من در آخرین خوابِ مادرم پیش از ازدواج 
به دنیا آمدم 
در خوابِ خدا شاعری کردم 
و فردا 
در خوابِ زنی غریبه 
زیر رنگین‌کمان 
و در میان بوته‌های شوکران 
بوسه خواهم زد 
بر لب‌های جهان 

واهه آرمن