کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۴، تبریز.  مجموعه‌ی‌منتشر شده: 
«زنگ تیغ»

 

چشمانت 

چشمانت 
دو سنگماه روشنند
تماشاگران تلخ
تلخ از آن‌گونه 
که رسامان
شوکران رابه تصویر کشیده‌اند 
با ایشان.

امیر محمدی