کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1364، مشهد.  مجموعه‌ی ‌منتشرشده: 
«اگر تو بودی امروز شنبه بود»