کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

بابک شاکر شاعر اهل بندر بوشهر و متولد ١٣٥٩است. مجموعه‌های منتشرشده از او: «تابوتی که تویی» و «زنی شبیه یک گور دسته جمعی» است.