ده شعر از سیروس نوذری

مکالمات


-چگونه ببینم آنچه را که نمی بینم؟
-تماشای باد کن .


-کجاست تاریکی ؟
-آن‌جا که ریشه های ما.


-چه بر جای می گذاری؟
-نیستی‌ام را .


-تکیه گاهت کجاست؟
-اندوه ناب خودم.


-چرا چنین زیبایی؟
-مگر بنفشه می‌داند که زیباست؟

 

-کجا پر کشید؟
-به جانبی که نشانت می‌دهم در آسمان.


-آن دورترین ستاره‌ی عالم کجاست؟
-این‌جا که پا سفت کرده‌ای.


-چه داری که پنهان کنی در آسمان؟
-مشتی لاژورد.


-بعد از این مه چه خواهی دید؟
-غیاب آن که نیست .


-از مدِ آب چه می دانی؟
-ازماه بپرس غریق موج

کلمات کلیدی : |

 شاعر : سیروس نوذری
سایر اشعار این شاعر