کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۵، تهران.

مجموعه های منتشرشده: «باد به دنبال خودش می گردد»، «زیبایی ات غمگینم می کند»

مرداب، مرداب است

مرداب، مرداب است
و هیچ باتلاقی
تشنگی را درمان نمی‌کند
از خشم پوزه‌ها
آبی تکان نخواهدخورد
مرداب، مرداب است
و تمساحی
از گله‌های گوزن‌
سهم‌خواهی می‌کند
 

بهزاد عبدی