جسدی قدیمی 
توی قوطی کنسرو 
بدون مواد نگهدارنده 
حتی سرطان و مرگ زودرس
از بالاترین قفسه برمی‌داری‌ام
و تمام زندگی‌ام
را از روی برچسب می‌خوانی
«هیچ ارزانی بی‌علت نیست»
برمی‌گردم توی قفسه
به انتظار هفتهٔ دیگر
شاید ذائقه‌ات تغییر کند 
و مزه‌ام برود 
زیر زبانت

کلمات کلیدی : |

 شاعر : نیما تقوی
سایر اشعار این شاعر