کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۳، گنبدکاووس.
مجموعه‌ی منتشرشده: 
«بگذارید زن‌ها آواز بخوانند»

فهمیده‌ام به باقیِ شب‌ها امید نیست

فهمیده‌ام به باقیِ شب‌ها امید نیست
از عشق بی‌نهایتِ پوچی بعید نیست!
دشمن گرفته کشته‌ی خود را چه جای حرف؟
دشمن به هر روش که بمیرد شهید نیست
با پای من که جاده به مقصد نمی‌رسد
وقتی به روی  نقشه نشانی جدید نیست
آن کس که از نهایتِ شب حرف می‌زند
 فهمیده روز مژده‌ی بختی سپید نیست
ماندم چرا کسی که مرا رنج می‌دهد
دیگر شبیهِ آن‌که مرا آفرید نیست!

مینا سراوانی