بگذار کور شنگول‌تر از ساعت شماطه دار دریچه باشد

بگذار  
      کور شوم
شلی  که
      کور هم باشد،
تقطیع  شعرش
    آسان‌تر
دیوار را که
        می‌گیرد و 
                می‌چرخد
گیج 
     که نه
     شنگول‌تر از بقیه 
برای  بوییدن
     دریچه‌ی زیرِ سقف
نیازی به هیچ وسیله‌ای
حتی
   ساعت
     شماطه دار
          ندارد...

 

کلمات کلیدی : |

 شاعر : ابوالقاسم ایرانی
سایر اشعار این شاعر

چه کبوتری می‌تواند دریا دریا هیچ نیمه‌ای از من دورو بر تو ستاره باشد...

خواندن ادامه >

با دست چپ گردن خروس بسوزد، خانه‌ی شاعران جهان خط‌خطی‌ست

خواندن ادامه >