کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد  ۱۳۵۳،

شهرری.ساکن تهران.

درگذشت دی ۱۴۰۰
مجموعه‌های منتشرشده: «پتک»،«در میمون خودم پدربزرگم» و...

بمب

دفترچه‌ی خاطراتی کوچک
نام او زندگی‌ست
و شناسنامه‌ای بی‌اعتبار با مهر باطل
نام او مرگ است
انسان چیست؟
حیوانی ظالم  یا  حیوانی آزار دیده؟
بمب...
انسانی ظالم یا انسانی آزار دیده؟
بمب...
با انفجاری دیگر
نه پرسشی می‌ماند و نه پاسخی
جرقه‌ای در تاریکی
پروانه‌ای نیامده رفت !
 

بکتاش آبتین