خورشید دیگری 
بر کاکل درخت 
لانه می‌سازد 
چشم آب روشن 

پشت این روز رنگِ پریده 
فردای روشنی است.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : غلامحسین چهکندی‌نژاد