کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1359، کرمان.
مجموعه‌های منتشر شده: «عکس یادگاری»، «صبح در فنجان»

‏‏‏‏من یک خیابانم که پایانش جهانی نیست

‏‏‏‏من یک خیابانم که پایانش جهانی نیست
سقفی که زیر گریه‌هایش ناودانی نیست
دیواری از آیینه‌های خالی از آدم
امنیتی که در نگاه پاسبانی نیست
کابوسی از تنهایی یک پیرهن در باد
تن‌پوشی از مرگم که در جیبم زمانی نیست
یک جزوه‌ی پوسیده روی میز استادم
یا یک تقلب که برایش امتحانی نیست
برگ گلی در سررسید خاطراتت خشک
دیوانه‌ای که در قدمهایش توانی نیست
پروانه‌ای بر شانه تابوت خود هستم
وقتی که در لبخندهایت آسمانی نیست
فیلمی* بدور از باور اکران در ارشادم
در داستان ناگهانم قهرمانی نیست
مانند سروی که سرش بر شانه‌ی باد است
این خانه‌ی خالی درونش داستانی نیست

مهدی گنجی گوهری