کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۷۰، افغانستان.
مجموعه‌ی منتشرشده: «فالش»

برادرم دیشب درگذشت

برادرم دیشب درگذشت
در ۳۰ درجه‌ی سانتیگراد
در تاریکی از تختش پخش شد
بر جاده

روز بعد خورشید می‌آید
تا جسد را بگیرد
اندوه از عظمت خیره‌کننده‌ی خویش
یک ‌بار دیگر مرگ او را جلوه می‌دهد
دورش یک پنجره است
در خنده‌اش حسرت.

عبدالله علوی