کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1366، همدان. 

همه چیز را از دست دادم

همه چیز را از دست دادم 
روی صندلی های عقب یک اتوبوس
 شبیه زنی که از قبرستان برمیگردد 
و در کنارش برای همه جا هست

نوشین صامت