کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1338، خرمشهر.
مجموعه‌های منتشر‌شده‌:
«ماه خسته»، «نهیب سنگ» و...

حباب‌ها می‌نالند

حباب‌ها می‌نالند
فریادهای دلی در اعماق را
و نگاه تو
شمشیر رنگین آسمان را
آهیخته می كند.
 
سر در قبای پاییز
من بال می‌تكانم
و مشتی پرنده از شقیقه‌هام پرواز می‌كنند

محمود نائل