تن از تبر به موج زد

هوای سمّی ریشه‌ای

که در گلو

کبوتر داشت.

 

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر | اردبیل |

 شاعر : پروین طلوعی
سایر اشعار این شاعر