کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1363، مشهد.
مجموعه‌ی منتشر شده: «باد اصیل است»

ستاره‌ها تو را پیدا نمی‌کنند

ستاره‌ها تو را پیدا نمی‌کنند
اگر
سرخپوست پیر آتش را خاموش نمی‌کند
و دود راه خودش را ادامه می‌دهد‌!

شیوا هاشمی