کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1359، فرخشهر. 
مجموعه‌های منتشرشده: «ترانه‌ی ماهی‌ها»،
«غروب پا به ماه»، «اقلیماه» و...

برای این روزهای ایران...

برای این روزهای ایران...
مگر دوشیزه‌ای تن شسته در اندوهِ هامونت
که غمگینی به صدها گونه و بکر است مضمونت
چهل شاخه گلایل، جای چل شاخه گل سرخ است
به شاعرها بگو این بود آن بخت همایونت
گرفتم پولک و منجوق مشکی، جلوه‌ای دارد
لباس سوگ پوشیده‌ست روز عید،خاتونت
اگرچه باز هم تقویم، برگ تازه رو کرده
تو را خشکانده‌اند و برگ‌ریزان است قانونت
چه رازی هست در سال نو و در ساز و سُرنایش
که می‌خندی برای چند لحظه با دل خونت
فراوانند گل‌های تو در گل‌خانه‌هایی دور...
بخوان! هرچند می‌گیرد دل از آواز محزونت
تو سرو کاشمر بودی و گشتی بوته‌ی سر کج
سرش افکنده باد آن‌که چنین کرده دگرگونت
تنت سُم‌کوب شد، ای ریشه‌هایت سبز در تاریخ!
تو آن گنجی که روزی می‌کشند از خاک بیرونت 

کبری موسوی‌قهفرخی