دار آغاجی هاردا قورولاجاق؟

سنچمک حاققی واریمیزسا...

سنچمک حاققی، لوطفن

مومکونسه اؤز ائویمیزده

مومکونسه بیر گمی ده

مومکونسه او بویودویوم خیاواندا

مومکونسه اؤز دامیمیزدا

مومکونسه بیرداها

گمی ده

کلمات کلیدی : شعر | مجله | مجله شعر | اردبیل |

 شاعر : صالح عطایی