کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1353، شیراز.
مجموعه های منتشر‌شده: «دفی از پوست ابلیس»،
«شهری که در آن مرگ از آن می‌خوان» و‌...

ای مردم شهر، عطر هوش آوردم

ای مردم شهر، عطر هوش آوردم
کوه کلمات را به دوش آوردم
تا بار دگر پنجره‌ای باز شود
یک تکه از آسمان یوش آوردم

ایرج زبردست