کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1329، فسا، ساکن شیراز.
مجموعه‌های منتشرشده:
«هوش سبز»، «نام دیگر دوزخ» و ...