کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1336، سروستان.

در تور اسیر بود و دل‌دل می‌زد

در تور اسیر بود و دل‌دل می‌زد
بوسه به لبان خشک ساحل می‌زد
ته‌مانده‌ی لحظه‌های عمرش می‌دید
بر مرگ غریبانه‌ی خود کِل می‌زد

مسعود کریمی