کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1321 دزفول، ساکن تهران. 
مجموعه‌های منتشرشده: «باغ لال»، «من زنده‌ام هنوز و غزل فکر می‌کنم» و...

مژده که عشق آمده ‌تا خانه‌تکانی بکند 

مژده که عشق آمده ‌تا خانه‌تکانی بکند 
تا منِ پیر‌گشته‌ام یادِ- جوانی بکند 
قفلِ قفس باز شود راهِ نفس‌باز شود 
جان پرِ‌ پرواز شود که لامکانی بکند 
لال زبان باز کند کر شنود زمزمه را 
کور در‌این منظره‌ها چشم‌چرانی بکند 
پنجره‌ها باز شود حنجره‌ها باز شود 
فرصتِ آواز شود نخوانده خوانی بکند 
قطره‌ی دریا شده‌ را زشتی‌‌ زیبا شده‌ را 
هر گُمِ پیدا شده را شرح معانی بکند
عشق! چه‌چیزی‌ تو‌ مگر؟ وای‌‌ نباشی‌ تو‌ اگر 
شعرِ زمین‌گیرِ مرا که؟ آسمانی بکند.

محمدعلی بهمنی