کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۹، سنندج.
مجموعه‌ی منتشرشده: 
«از افکارم ابر، آتش می‌بارد»
 

ئه‌شقی چی!

ئه‌شقی چی!
فیشه‌کێکی پووچەڵ
لە چەکی نیگاتەوە
ده‌مێ بۆ خەیاڵ
بۆ هەست
به ئاوات گێشتنەوە
ئه‌مه تاوانی کۆچ نەکردنم
له قه‌واره‌ی ناکۆکی هەناسەی فاڵشت بوو
په‌له
دره‌نگه
ده‌نگ ده‌نگ بانگم که
ڕه‌نگه ئەم فیشەکەت
له سووڕیان ڕامگرێت
ساویر
له سه‌ره‌سووڕه‌ی سووڕانم
بەم مه‌یانه سووچدارەدا
که هه‌ر سووچێکی
گرێیەکە بۆ بوون-م-
بۆم ناکرێته‌وه
بمسووڕێنه‌وه
با شوێنه پەنجەی عه‌فیوونی دیه‌ت
کاڵ نه‌بێته‌وه...

نگین مختار