کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1364، شیراز.

بلندم کن

مثل یه آهنگی که معنیشو نمی‌دونی
بلندم کن
از آخرین لیوان خالی توی مهمونی
بلندم کن
دارم می افتم، مثل سروی ناز، چشما مست، موها باز
با اسب از توی خیابونای بارونی 
بلندم کن
رو آخرین دیوار این کشور نوشتم
من وقت کم دارم واسه بوسیدن تو
تو وقت کم داری واسه بوسیدن من
رو آخرین دیوار این کشور نوشتم
ما عمرمون کوتاهه مثل خنده‌ی تو
ما عمرمون کوتاهه مثل دامن من
مثل یه پرچم روی دستت واسه چرخیدن
بلندم کن
تا خرخره خوردم، کشیدم، واسه رقصیدن بلندم کن
از تیسفون تا سیستان جنگه، دل خونه، دل تنگه
با خواب از بیداریِ سنگین این میهن
بلندم کن
رو آخرین دیوار این کشور نوشتم
من وقت کم دارم واسه بوسیدن تو
تو وقت کم داری واسه بوسیدن من
رو آخرین دیوار این کشور نوشتم
ما عمرمون کوتاهه مثل خنده‌ی تو
ما عمرمون کوتاهه مثل دامن من

احسان گودرزی