کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

شهین منصوری آرانی شاعر متولد ١٣٣٩ شهر کاشان و ساکن تهران است.

مجموعه‌های منتشر شده: «چرا برای تو دلتنگ نشوم»، «انتظار گیر افتاده است» و...

 

مست

دیگر دست زمین دیوانه است
که باران مست کند
بگرداند
بغلتاند
سنگ‌های رودخانه را و
ماهی ها به خشکی برگردند.

شهین منصوری آرانی