کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳٤٨، سنندج.

مجموعه ی منتشرشده:

« چاوم کە بە دواتا دەشتێکە»

من برای تمام بچه‌هایی که از جنگ برمی‌گردنند

من برای
تمام بچه‌هایی
که از جنگ برمی‌گردنند
پای خواهم کوفت
به‌جای
تمام مادرهایی که
غنیمت جنگی شدند.
 

اثمر ابراهیمی