کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۵۳، اردبیل.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «در آستانه‌ی اندوه بنفش»، «در امتداد غربت»

بی‌کسی‌ام‌

بی‌کسی‌ام‌
به کرونا می‌ماند
نفست را هم نمی‌خواهند ببویند
مردم چقدر بی‌مهرند

چقدر سخت است 
پایت به گل نشسته باشد و
دستی نداشته باشی

این کشتی 
همیشه به گِل نخواهد ماند
باران که ببارد
روی از مردم بی‌مهر خواهد شست

بی کسی ام 
به کرونا می‌ماند
بوی نفست را می‌گیرد
این‌جا ماهیان در آب می‌میرند

ضیغم نیکجو وکیل‌آباد