دعای آخر

مرا
با این تن رفته
گیس سفید
به بطن مادرم بازگردان
تا انگشت شستم را بمکم
دستم را بمکم
بند نافم را پاره کنم،
تا ته بمکم
دهان سرخ مکنده‌ام را به من بازگردان
تا خودم را بمکم

                     آمین.

متولد 1359، تهران. مجموعه‌های منتشرشده:
«خوابگرد و جاده‌های بی‌پا» و «به مته فکر می‌کنم»