کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1325، آمل، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده:«پاره‌های عاشقی»، 
«ترانه‌های گمشده در کوچه‌های باد» و...

آن‌سوی لبریخته‌هایت

آن‌سوی لبریخته‌هایت ، لبخند سرخی  را به جهان می‌آورد نه خاموشی،نه فراموشی، تو همانی  که خودت  را، دوباره آغاز می‌کنی، انگار، حادثه‌ی روزهای جهان همچنان برزخم شانه‌هایت تاب می‌خورد، روزی دیگر‌، رد‌پای حسرتی نه به تو، نه می‌گوید
 

محمود معتقدی