کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1325، آمل، ساکن تهران.
مجموعه‌های منتشرشده:«پاره‌های عاشقی»، 
«ترانه‌های گمشده در کوچه‌های باد» و...

بار دیگر، روز به نیمه می‌رسد

بار دیگر، روز به نیمه می‌رسد و، روایت گفتمانی زلال از عشق، دارد از تو، به گوش می‌رسد، مثل همیشه، سرخ و،آبی و،زرد،خود 
فصل دیگری از همه روزهای دوست‌داشتنت، پیش می‌تازد، یادت باشد : زنان، پاییز را، پیاده می‌آیند، ازسپیده تا سپیده!

محمود معتقدی