کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد 1364، تهران، ساکن کرج.
مجموعه‌های منتشر‌شده: 
«در اتاق شصت‌و‌چندمتری»، «دو قرنیه سکوت» و...