کتاب ها

Books

اشعار

poetry

صوت ها

audios

ویدئوها

videos

بیوگرافی

متولد ۱۳۶۹، اصفهان.
مجموعه‌های منتشر‌شده: «قرار بود بمانی»، «روزهای بعد از این»