درختان 
از زیبایی تو سخن می گویند
درختان 
کلماتشان را به پای تو 
م 
                 ی
       ری
              
                        زن
      د
حرف‌ها را زیر پا بگذار

محبوب من
اگر پاییز را از فصل‌ها بگیرند
و تو را از من
زیبایی برای همیشه فلج می‌شود

حالا
از تمام پاییز‌های جهان
چهار برگ می‌ماند
و از  تمام جهان
چهار عکس از تو 

دیوار چه خوشبخت است 
که تمام زیبایی‌های جهان را دارد

اما آن‌ها که تو را از من دور کردند
با خواب‌هایمان
با رؤیاهامان
با قلب‌هامان
چه می‌کنند؟

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : پروین نخعی‌نژاد