حالا
از تمام پاییز‌های جهان 
چهار برگ می ماند
و از تمام جهان 
چهار عکس از تو 
دیوار چه خوشبخت است 
که تمام زیبایی‌های جهان را دارد.

کلمات کلیدی : شعر | مجله شعر |

 شاعر : پروین نخعی‌نژاد